Välkommen till Svenska skolan

alla elever

logosvskola

Svenska skolan i Warszawa bildades 1992 genom ett föräldrainitiativ. Skolan är indelad i två sektioner.  Dels ett program där eleverna har svenska på schemat och dels kompletterande svenska där eleverna träffas en gång i veckan för kvällsundervisning.

 

alla elever