Välkommen till Svenska skolan

logosvskola

 

Svenska skolan i Warszawa bildades 1992 genom ett föräldrainitiativ för att tillgodose svenska barns möjlighet att läsa sitt modersmål under den tid de bor i Warszawa.

Skolan är indelad i två sektioner.  Dels ett program där eleverna har svenska på schemat och dels kompletterande svenska där eleverna träffas en gång i veckan för kvällsundervisning.

 

alla elever