Svenska skolan i Warszawa

Svenska Skolan i Warszawa har sin verksamhet förlagd till Amerikanska skolan (ASW) och Brittiska skolan (The British School Warsaw).

De barn och ungdomar (i åldrarna 6-19 år) som är inskrivna på ASW har möjlighet att välja svenska som språkligt tillval. 

Vi följer Skolverkets läroplaner (Lgr11 och Gy11) och eleverna får svenska skolbetyg (A-E). De sista två åren (årskurs 2 och 3 på gymnasiet) läser eleverna svenska på IB-programmet, vilket ger behörighet till både svenska och utländska universitet.

Svenska barn och ungdomar som går på andra skolor i staden har möjlighet att läsa ”Kompletterande svenska”. Vi har lektioner på Brittiska skolan varje tisdag mellan 17.00-18.30. Elever som går denna kurs får endast ett intyg att de deltagit i undervisningen.

 

Fördelar med vår skola: 

  • Vi följer svenska läroplaner
  • Små undervisningsgrupper
  • Kunskap i främsta ledet
  • Stort fokus på läsning
  • Integrerad SO-undervisning