Svenska skolan i Warszawa

Svenska Skolan i Warszawa har sin verksamhet förlagd till Amerikanska skolan (ASW) och Brittiska skolan (The British School Warsaw)

  • Vi följer svenska läroplaner
  • Små undervisningsgrupper
  • Kunskap i främsta ledet
  • Stort fokus på läsning
  • Integrerad SO-undervisning

På Amerikanska skolan erbjuds svenskundervisning från årskurs 1 till sista året på gymnasiet. Eleverna följer Amerikanska skolans undervisnings-program, men har möjlighet att välja svenska som språkligt tillval.

På Brittiska skolan har barn och ungdomar med anknytning till Sverige möjlighet att läsa Kompletterande svenska. Eleverna träffas en gång per vecka i 2 timmar. I skrivande stund är lektionerna förlagda till tisdagar mellan 16.30-18.00 eller 17.00-18.30. Man behöver inte vara elev på Brittiska skolan för att ta del i den kompletterande svenskundervisningen.

Skolverkets läroplan

Vi följer Skolverkets läroplaner (Lgr11 och Gy11) och vår undervisning motsvarar den man får i en vanlig, svensk skola. De sista två åren (åk 2 och 3 på gymnasiet) läser eleverna svenska på IB-programmet, vilket ger behörighet till både svenska och utländska universitet.