Välkommen till Svenska skolan

logosvskola

 

Svenska skolan i Warszawa bildades 1992 genom ett föräldrainitiativ för att tillgodose svenska barns möjlighet att läsa sitt modersmål under den tid de bor här.

Svenska skolan i Warszawa är ”en skola i skolan” med huvuddelen av sin verksamhet förlagd till Amerikanska skolan i Warszawa (ASW). 

Samtliga barn och ungdomar som är inskrivna på ASW har möjlighet att välja svenska som språkligt tillvalsämne. Alla övriga ämnen läses enligt ASWs curriculum. 

Svenska skolan erbjuder också ”kompletterande svenska” efter ordinarie skoltid en dag i veckan. Dessa lektioner har vi på Brittiska skolan i Warszawa. Undervisningen är öppen för alla elever med svenskanknytning.  

Välkomna till vår skola! 

 

alla elever