Svenska Skolan i Warszawa

Välkommen till Svenska skolan i Warszawa! 

 

Vi är en liten skolförening som erbjuder schemalagd svenskundervisning från år 1 till år 12 vid American School of Warsaw och kompletterande undervisning i svenska från år 1 till år 12 vid The British School, Warsaw.

* Vi följer svenska läroplaner

* Små undervisningsgrupper

* Kunskap i främsta ledet

* Stort fokus på läsning

* Integrerad SO-undervisning