Svenska skolan i Warszawa

Svenska Skolan i Warszawa har sin verksamhet förlagd till Amerikanska skolan (ASW) och Brittiska skolan (The British School Warsaw).

De barn och ungdomar (i åldrarna 6-19 år) som är inskrivna på ASW har möjlighet att välja svenska som språkligt tillval. Alla andra ämnen läser eleverna inom ramen för ASWs program.

Vi följer Skolverkets läroplaner (Lgr11 och Gy11) och eleverna får svenska skolbetyg (A-E). De sista två åren (årskurs 2 och 3 på gymnasiet) läser eleverna svenska på IB-programmet, vilket ger behörighet till både svenska och utländska universitet.

Svenska barn och ungdomar som går på andra skolor i staden har möjlighet att läsa ”Kompletterande svenska”. Vi har lektioner på Brittiska skolan varje tisdag mellan 17.00-18.30. Elever som går denna kurs får endast ett intyg att de deltagit i undervisningen.

 

Fördelar med vår skola: 

  • Vi följer svenska läroplaner
  • Små undervisningsgrupper
  • Kunskap i främsta ledet
  • Stort fokus på läsning
  • Integrerad SO-undervisning