Våra lärare

Claes Wargskog
Rektor och lärare för årskurs 6-12
samt kompletterande svenska
Kontakt: cwargskog@aswarsaw.org

Maryla Denka
Lärare för årskurs 3-5 vid ASW
Årskurs 1-5 för kompletterande svenska
Kontakt: maryla.denka@gmail.com